Porady

1. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w domu, należy przede wszystkim:

a) wezwać lekarza, by stwierdził zgon i wypisał tzw. „kartę zgonu” 
b) bezpośrednio po stwierdzeniu zgonu zadzwonić pod całodobowy nr tel. 515-290-952 wówczas odbierzemy osobę zmarłą i przewieziemy do chłodni
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

 

2. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w szpitalu, należy przede wszystkim :

a) udać się do szpitala w celu odebrania karty zgonu
b) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
c) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 14 / od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

 

3. Jeśli zmarła bliska osoba, a zgon nastąpił w wyniku wypadku, samobójstwa lub podejrzewane jest zabójstwo, należy przede wszystkim :

a) udać się do Prokuratury w celu uzyskania zgody na wydanie osoby zmarłej i jej pochowanie
b) udać się do Zakładu Medycyny Sądowej w celu odebrania karty zgonu
c) z kartą zgonu i niezbędnymi dokumentami (wykaz w zakładce USC- zgłoszenie zgonu) należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, właściwego dla miejsca zgonu po akty zgonu ( na życzenie możemy wyręczyć Państwa i załatwić wszystkie niezbędne formalności w Państwa imieniu)
d) w miarę możliwości jak najszybciej przybyć do siedziby naszego zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 14 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, w
soboty od 8.00 do 13.00/wraz z ubraniem oraz dokumentami w celu omówienia wszelkich kwestii związanych z organizacją ceremonii pogrzebowej i jej przebiegiem.
Służyć będziemy Państwu wszelką radą oraz pomocą.

 

4. Śmierć dziecka nienarodzonego.

- Jeżeli śmierć dziecka nastąpiła przed 22 tygodniem ciąży, lekarze kwalifikują to jako poronieniei rodzice zwykle nie otrzymują ciała dziecka ani też nie muszą dokonywać jego rejestracji.Jeśli chcą jednak pochować dziecko ( co jest możliwe i co gwarantuje prawo), obowiązują ich takie same procedury jak przy śmierci dzieci narodzonych po 22 tygodniu ciąży.

 

- Jeśli dziecko zmarło po 22 tygodniu ciąży, rodzice powinni pobrać ze szpitala tzw. Pisemne zgłoszenie o narodzinach dziecka oraz kartę zgonu. Dokumenty te przysługują każdemu dziecku, bez względu na czas trwania ciąży. Jeśli są problemy z ustaleniem płci dziecka, rodzice sami mają prawo wskazać tę płeć. Jest to tzw. Uprawdopodobnienie płci opierające się np. na odczuciach matki. Na podstawie zaświadczenia ze szpitala Urząd Stanu Cywilnego wystawi akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, lub jeśli żyło przynajmniej kilka minut – zwykły akt urodzenia. Dziecku nadaje się imię, w akcie wpisywane są pełne dane rodziców. 

 

- W przypadku śmierci dziecka nienarodzonego, rodzice mogą otrzymać z ZUS jednorazową pomoc na pokrycie kosztów pogrzebu. Wymagane dokumenty to wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS -12) , skrócony odpis aktu zgonu (w przypadku dziecka które urodziło się martwe – skrócony akt urodzenia z adnotacją o martwych narodzinach), oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo ( skrócone odpisu aktów stanu cywilnego). 

 

 

WYKAZ KOŚCIOŁÓW

 

1. Parafia katedralna św. Mikołaja
pl. Św. Mikołaja 16
33 829 26 00

 

2. Parafia polsko-katolicka św. Anny
ul. Krasińskiego 16
33 822 14 95

 

3. Parafia rzymskokatolicka Chrystusa Króla
ul. Straconki 12
33 814 32 68
 
4. Parafia rzymskokatolicka Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka
ul. Giewont 2
33 816 69 33
 
5. Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Fatimskiej
ul. Krausa 40
33 815 91 11
 
6. Parafia rzymskokatolicka Matki Bożej Pocieszenia
ul. Złoty Potok 6 a
33 814 35 70
 
7. Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa
ul. Traugutta 13
33 819 12 12

 

8. Parafia rzymskokatolicka Narodzenia NMP
ul. Brzóski 3
33 814 53 88

 

9. Parafia rzymskokatolicka Nawiedzenia NMP
ul. Wyzwolenia 336
33 816 56 85

 

10. Parafia rzymskokatolicka NMP Królowej Polski
ul. NMP Królowej Polski 15
33 811 85 59

 

11. Parafia rzymskokatolicka NMP Królowej Świata
ul. Startowa 16
33 814 11 13

 

12. Parafia rzymskokatolicka Opatrzności Bożej
pl. Opatrzności Bożej 19
33 814 45 07

 

13. Parafia rzymskokatolicka Przenajświętszej Trójcy
ul. Sobieskiego
33 812 56 57
 
14. Parafia rzymskokatolicka św. Andrzeja Boboli
ul. Św. Andrzeja Boboli 35/41
33 814 08 48

 

15. Parafia rzymskokatolicka św. Barbary
ul. Cyprysowa 25
33 819 01 50

 

16. Parafia rzymskokatolicka św. Brata Alberta
ul. Norwida 15
33 814 91 66

 

17. Parafia rzymskokatolicka św. Franciszka z Asyżu
ul. Przy Torach 1
33 818 32 93

 

18. Parafia rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
ul. Św. Jana Chrzciciela 14
33 812 49 67

 

19. Parafia rzymskokatolicka św. Józefa
ul. Tuwima 62
33 814 18 89

 

20. Parafia rzymskokatolicka św. Maksymiliana Kolbego
ul. Kolbego 1
33 812 37 03

 

21. Parafia rzymskokatolicka św. Małgorzaty
ul. Karpacka 146
33 811 38 82

 

22. Parafia rzymskokatolicka św. Pawła Apostoła
ul. Św. Pawła 2
33 815 00 19

 

23. Parafia rzymskokatolicka św. Stanisława Biskupa Męczennika
ul. Klubowa 6
33 815 15 60