Formalności pogrzebowe Bielsko-Biała

Trudno jest zmierzyć się z utratą bliskiej osoby. W takim czasie, warto skorzystać z usług naszej firmy, która pomoże załatwić wszelkie formalności pogrzebowe w Bielsku-Białej. Powierzenie nam spraw związanych z przygotowaniami do uroczystości, pozwoli Państwu na skupienie się na żałobie i pamięci o zmarłym.

Dysponujemy zawsze aktualną wiedzą, znajomością przepisów i doświadczeniem, które gwarantują sprawne i rzetelne przeprowadzenie całego procesu.

Formalności urzędowe

Dopełnienie formalności urzędowych związanych z pogrzebem może być skomplikowane i czasochłonne, jednak jest to konieczne, aby uporządkować wszystkie sprawy związane ze śmiercią bliskiej osoby. Zapewniamy pomoc w:

  • Zgłoszeniu zgonu osoby zmarłej do Urzędu Stanu Cywilnego – zgłoszenia dokonujemy na podstawie dostarczonej przez Państwa karty zgonu, wystawionej przez lekarza, który stwierdził śmierć. Należy pamiętać, że zgłoszenie powinno nastąpić nie później niż 3 dni robocze od dnia jej wystawienia. Na podstawie zgłoszenia USC wystawia akt zgonu.
  • Uzyskaniu świadczenia pogrzebowego – po zgłoszeniu zgonu w USC, udajemy się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zależności od tego, gdzie zmarły był ubezpieczony. W tych instytucjach można uzyskać zaświadczenie o prawie do świadczenia pogrzebowego. Świadczenie przysługuje najbliższym członkom rodziny zmarłego, a jego wysokość zależy od rodzaju ubezpieczenia. Warto również sprawdzić, czy zmarły nie posiadał dodatkowych ubezpieczeń na życie, które mogą przysługiwać rodzinie po jego śmierci.

Formalności cmentarne

Dopełnienie wszystkich formalności cmentarnych przed pogrzebem jest niezbędne, aby ceremonia mogła przebiec bez zakłóceń. Wspólnie z Państwem dokonamy wyboru cmentarza oraz miejsca pochówku. W przypadku pogrzebu tradycyjnego, rodzina może wybrać istniejący grób rodzinny lub nabyć nowe miejsce na cmentarzu. W przypadku kremacji, urna z prochami może być pochowana na cmentarzu w grobie tradycyjnym, urnowym lub umieszczona w kolumbarium. Wybór cmentarza i lokalizacji pochówku wiąże się z formalnościami związanymi z rezerwacją i opłatami za miejsce.

W przypadku podjęcia decyzji o kremacji zwłok w Bielsku-Białej, konieczne jest uzyskanie zgody na spopielenie ciała od najbliższych członków rodziny.